Bác sĩ đa khoa

Đào tạo Bác sỹ đa khoa có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức y học cơ sở vững chắc có kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thời gian đào tạo

Đào tạo Bác sĩ Đa khoa trong 7 năm (227 tín chỉ)

Thông tin về Ngành

Bác sĩ Đa khoa

Lớp tập huấn của Giáo sư Ara Tekian 12.2017

Lớp tập huấn của Giáo sư Ara Tekian (PhD, MHPE. University of Illinois at Chicago) tiếp tục triển khai đợt 2 vào cuối năm 2017...

GIẢI ĐỘC VX NHƯ THẾ NÀO ?

GIẢI ĐỘC VX NHƯ THẾ NÀO ?

Lớp tập huấn của Giáo sư Ara Tekian (PhD, MHPE. University of Illinois at Chicago)

Ngay từ các ngày đầu năm 2017, các thầy cô khối KHSH đã ''miệt mài'' cả tuần với ngài Ara Tekian, (PhD, MHPE. University of Illinois at Chicago) về chương trình tập huấn nhằm học hỏi & nghiên cứu áp dụng tại DTU các phương pháp mới trong dạy và học ngành bác sĩ y đa khoa...

Một buổi học Giải phẫu của SV K21

Một buổi học Giải phẫu với Giảng viên ngoại quốc của các sinh viên ngành bác sĩ đa khoa khóa K21.DTU.

Đối tác