NHÂN SỰ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KIÊM TRƯỞNG KHOA
PHÓ KHOA


BS CKI Lưu Ngọc Chấn

Chức vụ: Phó khoa

Chuyên ngành: Nội khoaBác sĩ Nguyễn Huỳnh Ngọc

Chức vụ: Phó khoa

Chuyên ngành: Nội Nhi, Quản lý y tế, Quản lý CSSKBĐ

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

Nguyễn Diệu Hằng

Cử nhân Điều dưỡng

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Email: dieuhangnguyen.qt@gmail.comCử nhân Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Chuyên ngành: Điều Dưỡng Nội

Nguyễn Hoàng Nhật Minh

@import url(/Pages/css/example.css);

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Email: minhnho0101@gmail.com

Thạc sĩ Trần Thanh Việt

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Email: TranT.Viet@gmail.com

Cử nhân Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Email: hiennguyen5890@gmail.com

Đặng Thị Mỹ Hà

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Email: dagmyha@gmail.com

Thạc sĩ Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Email: diemquynh85@gmail.com

Cử nhân Ngô Thị Phương Hoài

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Email: ngophuonghoai90@gmail.com

Cử nhân Trần Thị Kim Quý

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Email: kquy90@gmail.com

GIÁO VỤ

Đại học Tạ Ngọc Vân Quỳnh

Chức vụ: Giáo vụ

Email: vienngocdo79@yahoo.com.vn

TRỢ GIẢNG
CHUYÊN VIÊN

Lê Quốc Thông

@import url(/Pages/css/example.css); @import url(/Pages/css/example.css);

Chức vụ: Chuyên viên

Email: lqthongedu@gmail.com

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG


THẠC SĨ - GIẢNG VIÊN Trần Đức Lai

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Chuyên ngành: Giải phẫu - Phẫu Thuật Thận tiết niệu

@2015 - Khoa Y Dược, Đại học Duy Tân