Nghiên Cứu
Nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu tình hình sức khoẻ của phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại tp Đà Nẵng"

Chúc mừng ThsBsCK2 Nguyễn Thị Hoa, Khoa Y DTU, đã nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu tình hình sức khoẻ của phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại tp Đà Nẵng" tại HĐ NCKHCN cấp Trường vào ngày 09/11/2017.

THIẾT BỊ ĐỘT PHÁ CHỮA LÀNH CÁC CƠ QUAN CHỈ BẰNG MỘT LẦN CHẠM

Các nhà nghiên cứu chứng minh một quá trình được gọi là sự lan truyền mô ở Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học bang Ohio. Trong các thử nghiệm phòng thí nghiệm, quá trình này đã có thể hàn thương chân bị thương nặng của chuột chỉ trong ba tuần với một lần chạm duy nhất của con chip này. Công nghệ này hoạt động bằng cách chuyển đổi các tế bào da bình thường thành các tế bào mạch, giúp lành vết thương. (Theo Trung tâm Y tế Wexner của Đại học Bang Ohio). - (ThS. Trần Thanh Việt, sưu tập và biên dịch.)

Project Based-Learning & Adobe Presenter sử dụng trong đổi mới giảng dạy tại khối KHSK – DTU.

Tóm tắt: Dạy PBL với định hướng huấn luyện báo cáo luận văn tốt nghiệp cho sinh viên khối KHSK đáp ứng được yêu cầu tích cực đổi mới phương pháp giảng dậy của toàn trường; đặc biệt phù hợp với việc định hướng cho sinh viên trong kiến thức và kỹ năng chuẩn bị luận văn và báo cáo tốt nghiệp. Dùng Adobe Presenter trong kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ giúp sinh viên khối KHSK vừa tổng quan được kiến thức, vừa học có trọng tâm; việc tự học, cũng như tự đánh giá và kiểm tra giữa kỳ được tiến hành một cách thường xuyên và thuận tiện; đồng thời cũng giúp việc ôn tập và kiểm tra cuối kỳ đạt kết quả khả quan. (NGUYỄN PHÚC HỌC Thạc sĩ, Bác sĩ – Phó Trưởng Khoa Y, Đại học Duy Tân)

TẬP HUẤN VỀ NCKH - Training Methods of Scientific Research & Write Reports in English at DTU / 12.2015

Các ngày 11 & 12 tháng 12 năm 2015, tại Đại học Duy Tân (DTU), Cục Khoa học công nghệ & Đào tạo cùng Tạp chí Y Dược học Việt Nâm xuất bản bằng tiếng Anh / Bộ Y tế - đã tổ chức Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu khoa học & Bồi dưỡng năng lực viết bài báo tiếng Anh cho hơn 50 cán bộ của các đơn vị Khoa Y - Dược - Điều dưỡng ... của Đại học Duy Tân & các cán bộ chuyên gia nghiên cứu ở các Bệnh viện, Trung tâm YTCC trên khu vực Đà Nẵng

Website tham khảo sách Y Sinh

http://www.nguyenphuchoc199.com/books.html