Nghiên Cứu
Nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu tình hình sức khoẻ của phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại tp Đà Nẵng"

Chúc mừng ThsBsCK2 Nguyễn Thị Hoa, Khoa Y DTU, đã nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu tình hình sức khoẻ của phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại tp Đà Nẵng" tại HĐ NCKHCN cấp Trường vào ngày 09/11/2017.

Project Based-Learning & Adobe Presenter sử dụng trong đổi mới giảng dạy tại khối KHSK – DTU.

Tóm tắt: Dạy PBL với định hướng huấn luyện báo cáo luận văn tốt nghiệp cho sinh viên khối KHSK đáp ứng được yêu cầu tích cực đổi mới phương pháp giảng dậy của toàn trường; đặc biệt phù hợp với việc định hướng cho sinh viên trong kiến thức và kỹ năng chuẩn bị luận văn và báo cáo tốt nghiệp. Dùng Adobe Presenter trong kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ giúp sinh viên khối KHSK vừa tổng quan được kiến thức, vừa học có trọng tâm; việc tự học, cũng như tự đánh giá và kiểm tra giữa kỳ được tiến hành một cách thường xuyên và thuận tiện; đồng thời cũng giúp việc ôn tập và kiểm tra cuối kỳ đạt kết quả khả quan. (NGUYỄN PHÚC HỌC Thạc sĩ, Bác sĩ – Phó Trưởng Khoa Y, Đại học Duy Tân)

TẬP HUẤN VỀ NCKH - Training Methods of Scientific Research & Write Reports in English at DTU / 12.2015

Các ngày 11 & 12 tháng 12 năm 2015, tại Đại học Duy Tân (DTU), Cục Khoa học công nghệ & Đào tạo cùng Tạp chí Y Dược học Việt Nâm xuất bản bằng tiếng Anh / Bộ Y tế - đã tổ chức Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu khoa học & Bồi dưỡng năng lực viết bài báo tiếng Anh cho hơn 50 cán bộ của các đơn vị Khoa Y - Dược - Điều dưỡng ... của Đại học Duy Tân & các cán bộ chuyên gia nghiên cứu ở các Bệnh viện, Trung tâm YTCC trên khu vực Đà Nẵng

Tạo lập, quản lý cơ sở dữ liệu trong NCKH & phần mềm Epidata.

Tổ chức Y tế thế giới rất quan tâm đến lĩnh tạo lập, quản lý cơ sở dữ liệu trong y tế và từ rất sớm đã hợp tác với cơ quan phòng chống bệnh Hoa kỳ đưa ra phần mềm thống kê sinh học đơn giản, dễ sử dụng và có độ tin cậy cao với EPI-INFO từ thập kỹ 90 của thiên niên kỷ trước và được sử dụng miễn phí. Năm 2003 Tiến sĩ Jens M. Lauritsen (người Denmark) đã phối hợp với Michael Bruus thiết kế phần mềm quản lý số liệu EPIDATA. Sau nhiều cải tiến, năm 2008 họ cho ra đời phiên bản Epidata 3.1 thử nghiệm và cho sử dụng miễn phí. Phần mềm này thực ra là một bản sao Epi-Info chạy trên nền win 9x-2000 và các phiên bản mới của hệ điều hành windows, sau một thời gian sử dụng thấy hiệu quả, nên được WHO chính thức phổ biến để sử dụng thay thế cho Epi-info.