Lịch học - Lịch thi
LỊCH HỌC GIẢI PHẪU TUẦN 18 & 19 (CÁC LỚP YDK K21 & K22))

Sinh viên chú ý theo dõi lịch học. - Các lớp K21YDK: Giải phẫu Định khu và ứng dụng - Các lớp K22YDK: Giải phẫu Y khoa 1. * Sinh viên học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi các nhân.

CẬP NHẬT TUẦN 17 - LỊCH GIẢI PHẪU (K21YDK & K22YDK)

Sinh viên chú ý theo dõi lịch học. - Các lớp K21YDK: Giải phẫu Định khu và ứng dụng - Các lớp K22YDK: Giải phẫu Y khoa 1. * Sinh viên học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi các nhân.

LỊCH HỌC GIẢI PHẪU TUẦN 17

Sinh viên chú ý theo dõi lịch học. - Các lớp K21YDK: Giải phẫu Định khu và ứng dụng - Các lớp K22YDK: Giải phẫu Y khoa 1. * Sinh viên học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi các nhân.

TUẦN 16 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU - K21YDK1,2

Sinh viên chú ý theo dõi lịch và tham gia học đầy đủ.

CẬP NHẬT TUẦN 15 - LỊCH GIẢI PHẪU (K21YDK & K22YDK)

Sinh viên chú ý theo dõi lịch và tham gia học đầy đủ.