Thông Báo
Thông báo (V.v Sinh viên khoa Y vi phạm qui chế thi KTHP HK1 năm học 2017-2018)

Gửi: CVHT và Sinh viên các lớp K21, K22, k23 * Các CVHT và sinh viên chú ý để chấm điểm rèn luyện học kỳ 1.

Thông báo (V.v nghỉ học và làm việc nhằm phục vụ tuần lễ Cấp cao APEC 2017)

- Các CVHT thông báo đến các sinh viên khoa y được biết.

THÔNG BÁO (V/v Sơ đồ các cơ sở của Trường ĐH Duy Tân)

Kính gửi Cố vấn Học tập và Sinh viên Khoa Y