Thông Báo
Thông báo (V.v nghỉ học và làm việc nhằm phục vụ tuần lễ Cấp cao APEC 2017)

- Các CVHT thông báo đến các sinh viên khoa y được biết.

THÔNG BÁO (V/v Sơ đồ các cơ sở của Trường ĐH Duy Tân)

Kính gửi Cố vấn Học tập và Sinh viên Khoa Y

THÔNG BÁO (Về việc nộp Giấy chứng nhận đăng ký NVQS đối với sinh viên nam khóa K23, N23)

Kính gửi: - Trưởng các Khoa có sinh viên - Cố vấn học tập K23, N23 - Sinh viên K23, N23 Tính đến ngày 20.10.2017 còn một số nam sinh viên khóa K23 hệ ĐH, CĐ chính qui và khóa N23 của Khoa Cao Đẳng Nghề trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự vẫn chưa thực hiện nghiêm túc trong việc nộp Giấy chứng nhận đăng ký NVQS công dân tuổi 17 và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt tại địa phương do Ban chỉ huy quân sự cấp xã (phường) đã cấp cho sinh viên.