Tin tức
Lớp tập huấn của Giáo sư Ara Tekian 12.2017

Lớp tập huấn của Giáo sư Ara Tekian (PhD, MHPE. University of Illinois at Chicago) tiếp tục triển khai đợt 2 vào cuối năm 2017...

Lễ mừng tân sinh viên K23/DTU

Lễ mừng tân sinh viên K23/DTU

Tập huấn chuyên đề “Phương pháp giảng dạy theo tín chỉ cho khối khoa học sức khỏe”.

Các ngày 07-08/8/2017 toàn khối KHSK.DTU đã tham dự Tập huấn chuyên đề “Phương pháp giảng dạy theo tín chỉ cho khối khoa học sức khỏe”. Tại phòng 702 – số 03 QT. Do GS.TS Phạm Thị Minh Đức giảng dạy.

Chúc mừng Sinh viên khoa Điều dưỡng Bảo vệ Tốt nghiệp năm 2017

Congratulation. 5/2017 Chúc mừng các sinh viên K19 khoa Điều dưỡng/DTU đã và đang bảo vệ thành công Luận văn Cử nhân Đại học. https://photos.google.com/share/AF1QipPZhwatGmAmyP3AlgyWO_Tmg2cvo9BpMhtqqeUsNjJuv09zWWBuS2Ho6oVoTvHTAQ?key=ZG5vM3djVmxUY3Q1bDl0U2c3c1pLaDFCem8zMEhB

GIẢI ĐỘC VX NHƯ THẾ NÀO ?

GIẢI ĐỘC VX NHƯ THẾ NÀO ?