Lớp tập huấn của Giáo sư Ara Tekian (PhD, MHPE. University of Illinois at Chicago)

Ngay từ các ngày đầu năm 2017, các thầy cô khối KHSH đã ''miệt mài'' cả tuần với ngài Ara Tekian, (PhD, MHPE. University of Illinois at Chicago) về chương trình tập huấn nhằm học hỏi & nghiên cứu áp dụng tại DTU các phương pháp mới trong dạy và học ngành bác sĩ y đa khoa.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

 

undefined

undefined